Коломийський медичний коледж ім. І.Франка

адреса: Івано-Франківська обл.
78200 м. Коломия
вул. Івана Франка, 14

тел: +38 (03433) 24450,
тел/факс: +38 (03433) 26947

e-mail: kolmedkol@gmail.com

"Про доступ до публічної інформації

Вартість диплому молодшого спеціаліста Коломийського медичного коледжу ім. І. Франка складе в 2015 році до 34 грн. 00 коп. (згідно листа МОН № 1/9-247 від 18.05.2015 року)

Коломийський медичний коледж ім. І. Франка надає публічну інформацію керуючись Законом України "Про доступ до публічної інформації" та Указом Президента України Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації.


Надання публічної інформації Коломийський медичний коледж ім. І. Франка здійснює у відповідь на інформаційний запит.
Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.


Запит від особи на отримання інформації подається у довільній формі.
При цьому обов’язково необхідно вказати:
1) ім’я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);
3) підпис і дату.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію:

-від юридичної особи (зразок);

-від фізичної особи (зразок);

-від об’єднань громадян (зразок);

-форма для подання інформаційного запиту у електронному вигляді (зразок).